Seneste Generalforsamling blev afholdt d. 22 Februar 2020. Klokken 12 på værkerne i Sorø.

Genvalgt:
Rasmus (Kasserer), Jacob (Bestyrelsesmedlem), Mikkel (Bestyrelsesmedlem).

Vedtaget forslag:
Vedtægtsændringer fra bestyrelsen.
§2. Ændring af sætningen så “udfordringer” bliver til “social samvær

§3 Stk1. Ændre “nærværende vedtægter” til “foreningens vedtægter”

§4 Stk 3. Ændring af vedtægt til at man skal have betalt kontingent senest en uge inden generalforsamlingen.
Stk 4. Beretning for bestyrtelsen skal ændres til at være Formandens beretning. Og Beretning fra udvalg bliver til beretning fra udvalg OG interessegrupper.

§6 Stk 1. Ændres til at ledelsen kan udpege et forretningsudvalg, i stedet for at være tvunget til det. “Til at varetage foreningens daglige arbejde….”
Stk 4 Igen her tilføjes “Evt nedsætter et forretningsudvalg”.