Om NaFri


Foreningen NaFri blev stiftet i november 2015 med det formål at støtte aktiviteter inden for natur og friluftsliv.

NaFris medlemmmer kan, indenfor rammerne af foreningens vedtægter, oprette selvstyrende interessegrupper. Sådanne grupper skal formulere og indlevere formål og beskrivelse, samt udpege en kontaktperson til bestyrelsen.